‘Obsługa Komputera z Modułem Microsoft (Word, PowerPoint, Outlook)’

Obsługa Komputera z Modułem Microsoft (Word, EXCEL, PowerPoint, Outlook, INTERNET), MEN, Certyfikowany MPiPS

Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty, Minister Edukacji Narodowej: Nr: WR.546.25.2011.EKG, 24/2011.

Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat wg klasyfikacji zawodu MPiPS: 351303 Operator Systemów Komputerowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z komputera i systemu operacyjnego Windows wraz z pakietem biurowym Microsoft Office. Uczestnicy szkolenia uzyskają umiejętność pracy z edytorem tekstów Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, programem do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint, pocztą elektroniczną Outlook oraz wiedzę, jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu.

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, co czyni zajęcia ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia.

Grupa docelowa:

Oferta skierowana zarówno do osób indywidualnych oraz firm i instytucji, którym zależy na podniesieniu wydajności oraz komfortu pracy swoich Pracowników.

Liczba uczestników:

Od 6 do 12.

Liczba godzin szkolenia:

40

Program szkolenia:

 

DZIAŁ I: Obsługa Komputera

Moduł 1: Wprowadzenie do Windows

 • Właściwości ekranu.
 • Okna programowe i dialogowe.
 • Myszka.
 • Panel sterowania

Moduł 2: Przystosowanie Windows do pracy

 • Pojemność i ilość wolnego miejsca.
 • Foldery.
 • Skróty.
 • Kopiowanie, Przenoszenie.

Moduł 3: Praca na dyskach

Moduł 4: Zapisywanie dokumentów

Moduł 5: Skróty klawiszowe

Moduł 6: Internet Explorer i alternatywne przeglądarki

 • Uruchamianie przeglądarki i wygląd okna.
 • Poruszanie się po stronach.
 • Pasek narzędzi.
 • Opcje przeglądarki.
 • Korzystanie z Ulubionych.
 • Zapisywanie elementów stron.

 

DZIAŁ II: MS Office Word

Moduł 1: Menu i Paski narzędzi

 • Menu pełne – przećwiczenie wszystkich możliwości.
 • Okienko zadań – przećwiczenie wszystkich możliwości.
 • Menu (Plik, Edycja, Widok…) – przećwiczenie wszystkich możliwości.
 • Elementy pasków narzędziowych.
 • Dostosowywanie pasków narzędzi do indywidualnych potrzeb.

Moduł 2: Operacje na dokumentach

 • Tworzenie nowego dokumentu (justowanie, buforowanie, etc.).
 • Wczytanie (otwarcie) istniejącego dokumentu.
 • Zapisanie dokumentu. Podgląd wydruku.
 • Drukowanie dokumentu.

Moduł 3: Zastosowanie skrótów klawiaturowych

 • Klawisze funkcyjne + ćwiczenia ({ – pomniejszanie, } – powiększanie).
 • Shift + klawisz funkcyjny + ćwiczenia.
 • Ctrl + klawisz funkcyjny + ćwiczenia.
 • Alt + klawisz funkcyjny + ćwiczenia.
 • Typowe zadania wykonywane w programie Microsoft Word + ćwiczenia.
 • Opis wybranych klawiszy klawiatury – przydatne skróty klawiaturowe.

Moduł 4: Formatowanie tekstu

 • Formatowanie czcionki i akapitu.
 • Dodawanie obramowania i cieniowania.
 • Zmienianie wielkości liter w dokumentach już stworzonych.
 • Konwertowanie tekstu w tabelę/ tabelę w tekst.
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych.
 • Uatrakcyjnianie dokumentów za pomocą inicjałów.
 • Funkcja – podział strony we wielostronicowym dokumencie.

Moduł 5: Operacje wstawiania dodatków

 • Wstawianie symboli, paragrafów i znaków, których nie ma na klawiaturze.
 • Wstawianie daty, godziny, nagłówka oraz stopki.
 • Wstawianie przypisów, indeksów górnych oraz dolnych.
 • Wstawianie plików – innych dokumentów w danym piśmie.
 • Wstawianie numerów stron.

Moduł 6: Funkcje programu Word

 • Porównywanie obok siebie dwóch dokumentów na monitorze.
 • Statystyka wyrazów w tekście – liczba wyrazów, znaków, wierszy, kolumn.
 • Poprawa pisowni w dokumencie.
 • Wyszukiwanie synonimów – Tezaurus.
 • Autokorekta.

Moduł 7: Grafika

 • Tworzenie wykresów – profesjonalne formaty, tła ścian.
 • Wykresy programu MS Office Excel.
 • Umieszczanie i formatowanie rysunków – Clipart, WordArt.
 • Umieszczanie i formatowanie – Autokształty, Schemat Organizacyjny.
 • Umieszczanie i formatowanie własnych obiektów graficznych.

Moduł 8: Tabela

 • Wstawianie, Rysowanie, Wypełnianie i Formatowanie tabeli.
 • Formatowanie tekstu w tabeli.
 • Scalanie, dzielenie komórek tabeli.
 • Dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn.
 • Zmienianie szerokości kolumn i wierszy.

 

DZIAŁ III: MS Office Excel

Moduł 1: Praca z obiektami Excela

 • Zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy.
 • Dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy.
 • Usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza.
 • Wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki.
 • Kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek.
 • Wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy.

Moduł 2: Wykonywanie obliczeń (formuły)

 • Tworzenie formuł.
 • Sumowanie Zakresu Komórek.
 • Funkcje (Średnia, Max, Min, Zaokrąglenia, PMT).
 • Adresy względne i bezwzględne w formułach.
 • Tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excela.

Moduł 3: Formatowanie tabeli

 • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne…).
 • Czcionka i wyrównanie.
 • Dodawanie obramowania i kolorów.
 • Usuwanie formatów.
 • Style w arkuszach.

Moduł 4: Bazy danych (listy Excela)

 • Filtrowanie Danych.
 • Sortowanie Danych.
 • Dodawanie Sum Pośrednich.
 • Użycie formularza do wprowadzania danych do Tabeli.

Moduł 5: Wykresy

 • Zmiana typu wykresu.
 • Formatowanie kolorów wykresu.

Moduł 6: Drukowanie

 • Metody dzielenia dokumentu na strony.
 • Drukowanie Fragmentu Arkusza.
 • Orientacja wydruku.
 • Wpasowanie Arkusza w określone strony na szerokość i na wysokość.
 • Zmiana kolejności Drukowania.
 • Dodawanie Stopki lub Nagłówka.
 • Drukowanie Wykresu.

 

DZIAŁ IV: MS Office PowerPoint

Moduł 1: Prezentacja p.t. „Schemat organizacyjny w firmie.”

 • Schemat działania prezentacji.
 • Duplikowanie slajdu.
 • Ustawienia akcji dla elementów slajdu.
 • Stosowanie przejść pomiędzy slajdami.

Moduł 2: Moja pierwsza prezentacja

 • Tworzenie slajdu z pustego szablonu.
 • Dodawanie autokształtów do slajdu.
 • Łączenie elementów za pomocą strzałek i łączników.
 • Wstawianie pola tekstowego do autokształtu.
 • Formatowanie autokształtów i tła slajdu.
 • Ustawianie animacji dla elementów slajdu.
 • Ustawianie kolejności animacji elementów slajdu.
 • Różne sposoby zapisu prezentacji.

Moduł 3: Widok prezentacji i grafika

 • Powiększanie /pomniejszanie.
 • Schematy kolorów / Schematy animacji.
 • Sposoby wyświetlania slajdów.
 • Zmienianie kolejności slajdów.
 • Wpisywanie tytułu i nazwiska autora prezentacji.
 • Dodawanie tekstu.
 • Stosowanie tła.
 • Wyświetlanie bieżącego schematu kolorów.
 • Umieszczanie na slajdzie rysunku lub zdjęcia.
 • Dodawanie grafiki lub logo.

Moduł 4: Tabele i wykresy

 • Dodawanie tabeli przy z wykorzystaniem szablonu.
 • Wstawianie tabeli z pliku Microsoft Word.
 • Wstawianie tabeli z pliku Microsoft Excel.
 • Formatowanie komórek tabeli.
 • Wstawianie wykresu z wykorzystaniem szablonu.
 • Wstawianie wykresu z arkusza Microsoft Excel.
 • Modyfikacja opcji wykresu i zmiana typu wykresu.

Moduł 5: Pokaz slajdów

 • Tworzenie efektu wizualnego w prezentacji.
 • Próba tempa.
 • Animacja.
 • Animacja niestandardowa.
 • Zmienianie efektu animacji.
 • Chronometraż.
 • Kierunek i szybkość.
 • Dodawanie dźwięku, przygaszanie lub ukrywanie tekstu.
 • Pokaz prezentacji multimedialnej.
 • Możliwości wydruku slajdów prezentacji jako konspekt.

 

DZIAŁ V: Microsoft Outlook oraz INTERNET

Moduł 1: Wprowadzenie do programu Microsoft Office Outlook oraz do INTERNETU.

Moduł 2: Przesyłanie wiadomości

 • Tworzenie i odpowiadanie na wiadomości email.
 • Dodawanie dokumentów do wiadomości email.
 • Tworzenie i modyfikowanie osobistych podpisów w wiadomościach.
 • Modyfikowanie ustawień wiadomości email oraz opcji dostarczania.
 • Tworzenie i edycja kontaktów.
 • Zatwierdzanie, odrzucanie i delegowanie zadań.

Moduł 3: Planowanie

 • Tworzenie i modyfikowanie zaproszeń, wydarzeń i przypomnień.
 • Aktualizowanie, anulowanie i odpowiadanie na zaproszenia.
 • Dostosowywanie ustawień kalendarza.
 • Tworzenie, modyfikowanie i przyznawanie zadań.

Moduł 4: Organizacja

 • Tworzenie i modyfikowanie list dystrybucyjnych.
 • Łączenie kontaktów.
 • Tworzenie i modyfikowanie notatek.
 • Organizowanie wiadomości.
 • Organizowanie wiadomości z wykorzystaniem folderów.
 • Wyszukiwanie wiadomości.
 • Zapisywanie wiadomości w różnych formatach.
 • Dodawanie wiadomości do kategorii.
 • Podgląd wiadomości.
 • Wydruk wiadomości.

 

Certyfikat:

Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej: „Obsługa Komputera z Modułem Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)” wraz z wymienionym programem. Dodatkowo istnieje możliwość podejścia do Egzaminu, po jego  zdaniu uzyskują Państwo  Certyfikat wg klasyfikacji zawodu MPiPS: 351303 Operator Systemów Komputerowych.Miejsce szkolenia:

Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta.

Cena szkolenia:

980 PLN Brutto (zwolnienie z VAT na podstawie Akredytacji Kuratora Oświaty)

Termin szkolenia:

06.10 – 20.10. 2015r.

8 spotkań po 5 godzin szkoleniowych:

06 października 2015r. (wtorek)
07 października 2015r. (środa)
08 października 2015r. (czwartek)
12 października 2015r. (poniedziałek)
13 października 2015r. (wtorek)
14 października 2015r. (środa)
19 października 2015r. (poniedziałek)
20 października 2015r. (wtorek)

 

Godziny szkolenia:

09.00 – 13.30

 

Sprawdź nasze Referencje i Certyfikaty


Formularz zgłoszenia online

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

Informacje dodatkowe

* - pole wymagane


Opinie

Podczas zajęć Prowadzący podchodził do każdego z Uczestników, w profesjonalny i zrozumiały sposób tłumacząc omawiane zagadnienia. Praktyczne umiejętności nabyte w trakcie szkolenia okazały się niezwykle przydatne zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Jacek Skarbek

Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o., Gdańsk

Cechą szkolenia była wysoka jakość, profesjonalizm i rzetelność wykonania.

Marek Dąbrowski

Dyrektor North Cape Minerals Sp. z o.o., Gdańsk

Kurs został przeprowadzony w profesjonalny sposób, zgodnie z programem i harmonogramem. Przygotowanie kursu, materiały dydaktyczne dla uczestnika, podejście i zaangażowanie trenera w prowadzenie zajęć, a także wyposażenie sali szkoleniowej były na najwyższym poziomie.

Janina Borkowska

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Puck

Osoby prowadzące zajęcia wykazały się szeroką wiedza i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień, jak również przyjaznym podejściem do szkolonych osób. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć.

Lidia Krawiecka-Nacewicz

DCT, Tczew

Wiedza przekazana naszym pracownikom została w pełni wykorzystana na poszczególnych stanowiskach prac, a profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe wykorzystywane są nadal przez uczestników kursu.

Aleksandra Dziewit

Kierownik Działu Doskonalenia Systemu Zarządzania ZIAJA LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk

 
Zaufali nam
© 2015 CDS
Polityka Prywatności | CDS CENTRUM DORADCZO-SZKOLENIOWE 2006-2015 © All Rights Reserved